bài trí phượng hoàng

Phượng hoàng đại diện cho màu sắc của ngũ hành

Chim phượng hoàng thường được mô tả có đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá với năm màu và cao sáu thước. Nó tượng trưng cho sáu vật chất mà ngày nay có

Hotline 24H Facebook Messenger