bài trí phòng trẻ em

Khi phòng bé nghịch phong thủy phải hóa giải làm sao ?

Nếu phòng bé ở hướng Bắc: Đây là hướng mang lại sự yên tĩnh, nhưng với tính cách của trẻ nhỏ, sự yên tĩnh thái quá cũng không tốt, vì thế, nếu đặt tại hướng này

Hotline 24H Facebook Messenger