bài trí long quy

Biểu tượng của Long Quy

Biểu tượng thần thoại này kết hợp sức mạnh và thuộc tính của rồng và rùa. Đây là hai trong bộ tứ linh của thần thoại. Long quy là sinh vật mình rùa đầu rồng

Hotline 24H Facebook Messenger