bài trí gương trong nhà

Treo gương trong nhà mà không tránh những đại kị này thì chỉ có nước rước họa

Nếu khéo biết bố trí gương treo trong nhà hợp phong thủy nó có thể giúp đưa vận khí tốt đến với gia đình, mang may mắn và thịnh vượng. Đồng thời, gương còn có tác

Cách bài trí gương trấn yểm sát khí cho nhà ở

Một cách trấn yểm hiệu quả mà đã từng được các chuyên gia sử dụng cho nhiều người làm kinh doanh là đặt một chiếc gương cùng có treo ở phía trên là 1 khối pha

Hotline 24H Facebook Messenger