bài trí điện thoại

Bài trí điện thoại

Nếu bạn muốn áp dụng phong thủy cho điện thoại và  máy fax trong văm phòng, bạn nên lưu ý hướng của đường truyền điện thoại vào  máy.

Hotline 24H Facebook Messenger