bài trí chốn tâm linh

Những kiêng kị phong thủy khi bài trí chốn tâm linh

Bàn thờ phải luôn sạch sẽ và thường xuyên thắp nhang. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bàn thờ hướng trực tiếp ra cửa chính. Tượng thần thánh hoặc vật thể thiêng liêng phải đặt

Hotline 24H Facebook Messenger