Bài trí bếp

Bài trí bếp và chậu rửa phải thật hài hòa tránh sự xung khắc

Hệ thống nước sinh ra thủy khí, lửa ở bếp sinh ra hỏa khí, 2 yếu tố này vốn xung khắc nhau. Vậy nên, tuyệt đối không được đặt bếp nấu và vòi nước hay tủ

Hotline 24H Facebook Messenger