bài cúng động thổ

Bài văn khấn Cúng Lễ Động Thổ xây nhà, sửa nhà, làm công trình..

” width=”240″ /> BÀI VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ KÍNH LẠY: - HOÀNG THIÊN HẬU THỔ CHƯ VỊ TÔN THẦN. - QUAN ĐƯƠNG NIÊN……(A)

Hotline 24H Facebook Messenger