Bạch Dương ko thể chấp nhận mình không phải là trung tâm của tình cảm đối phương hay cuộc sống người đó

Cung nhân mã và bạch dương

Nhân Mã nhìn mọi vật từ một cấp bậc cao hơn, họ thích khám phá và vì thế Bạch Dương luôn sẵn sàng giúp đỡ đối phương bắt đầu những điều tuyệt vời này. Đây là

Hotline 24H Facebook Messenger