ao trong vườn

Ao trong vườn ở bên phải hay bên trái cửa là tốt?

Câu hỏi: Trước nhà tôi có một mảnh đất khá rộng.

Hotline 24H Facebook Messenger