ao sau

Thiết kế cảnh quan cho ngôi nhà đem lại sự bình yên và thịnh vượng

Trước nhà sau nhà đều có ao là hung, cổ nhân có câu “tiền đường cập hạ đường, nhi tôn huyền tiểu vong”, nghĩa là ao trước và ao sau nhà con cháu chết sớm; đằng

Hotline 24H Facebook Messenger