Ánh sáng đèn trong nhà

Ánh sáng đèn trong nhà nên hài hoà với môi trường bên ngoài

Nếu bố trí đèn tuỳ tiện, sẽ làm nhiễu loạn sự cân bằng của khí trường trong nhà, không có lợi cho sức khoẻ con người. Giống như bức xạ sóng của tia mặt trời, ánh

Hotline 24H Facebook Messenger