Anh ấy là một thằng cha tách biệt đến độ kì lạ

Con trai cung xử nữ và con gái cung sư tử

Sư Tử (Leo – 22/07 – 23/08) + Xử Nữ (Virgo, Trinh Nữ, Thất Nữ, 23/08 – 23/09) Nam Xử Nữ và nữ Sư Tử Peter cũng có thể trở nên quá chừng lịch sự… …

Hotline 24H Facebook Messenger