Ấn tượng đầu tiên mà Thiên bình nhận thấy ở Xử nữ

Cung xử nữ nam và thiên bình nữ

Thiên bình thích rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ tỏ tình với ai vì Thiên bình biết đó chỉ là thích thôi Và cũng vì Thiên bình sợ không biết đối xử với người đó

Hotline 24H Facebook Messenger