âm khí nặng

Nhà phạm âm khí nặng là vì những sai lầm này

Nhà rộng người ít, nhân khí không thắng âm khí. Thông thường diện tích bình quân trên đầu người phổ biến là 25m2/người. Diện tích này không nên quá lớn. Ngôi nhà có âm khí nặng

Hotline 24H Facebook Messenger