9 đồng xu

Cam được xem là vàng trong phong thủy

Cam tiếng (tại Việt Nam) đọc là “kim”, tức là vàng . Do đó cam được xem là trái cây tượng trưng cho sự may mắn và là một phần không thể thiếu trong các

Hotline 24H Facebook Messenger