8 san

Tính chất lành và dữ của 8 san và 9 tinh – Phần II

Lục Sát thuộc sao Văn Khúc Thủy Tinh. Những căn nhà ở hướng này nói chung là không được tốt. Phần về người nữ sẽ dễ bị bịnh phụ khoa , gia đình sẽ mang lắm

Tính chất lành và dữ của 8 san và 9 tinh – Phần I

Như chúng ta đã biết , khi chúng ta phối hợp mệnh cung với 8 quái , thì gọi đó là 8 San . Mỗi San thuộc một sao trong cửu tinh. Và tính chất lành

Hotline 24H Facebook Messenger