8 hướng

Sắp xếp các loại long mạch âm dương ngũ hành

Bát long là 8 loại long mạch ở 8 hướng theo bát quái. Đối với người xưa, điều đặc biệt quan trọng khi đặt mộ là tầm long (tìm long mạch). Bởi vậy mới có câu

Hotline 24H Facebook Messenger