7 kiêng kỵ

7 Kiêng kỵ cần ghi nhớ khi chuẩn bị tu sửa nhà ở

20170421075955028724-623c

Theo nguyên tắc chung, một cầu thang nằm ở trung tâm ngôi nhà được coi là xấu phong thủy và phải tránh. Nếu đã di chuyển vào một ngôi nhà có cầu thang ở trung tâm,

Hotline 24H Facebook Messenger