4 thế đại cát trong phong thủy

Tìm hiểu về 4 thế đại cát trong phong thủy

Trong phong thủy, nhà ở có thế kháo sơn được cho là rất tốt. Những ngôi nhà có phía sau lưng được che chắn bởi núi hoặc tòa nhà lớn sẽ được hưởng thế kháo sơn.

Hotline 24H Facebook Messenger