3 ông Phúc Lộc Thọ

Thần Tài, Thổ Địa, 3 ông Phú Lộc Thọ và cách bày trí trong nhà

Trong quan niệm nhân gian của người xưa cho rằng THẦN TÀI là vị thần chuyên quản tài phúc của thiên hạ, nhận được sự chiếu cố giúp đỡ của ông nhất định sẽ “tài nguyên

Hotline 24H Facebook Messenger