2 tuổi này không hợp nhau

Sự kết hợp của Tuổi Thân và tuổi Dậu

Do khác nhau trong cách cảm nhận, mối quan hệ của Thân và Dậu Thân thường không được êm đẹp. Cả 2 đều muốn nắm quyền kiểm soát người khác theo cách riêng của mình. Dậu

Hotline 24H Facebook Messenger