12 đứa con của rồng

Long Sinh Cửu Phẩm là gì?

Rồng là một sinh vật xuất hiện trong cả thần thoại phương Đông và phương Tây, nhưng hoàn toàn khác nhau về ngoại hình. Trong văn hóa Thần truyền phương Đông, Rồng (Long) là một chủng

Hotline 24H Facebook Messenger