10 kiểu nhà xấu

Mua nhà nhớ tránh xa 10 kiểu này kẻo mang họa về sau

Theo nguyên tắc phong thủy, kiểu kiến trúc này không hề tốt, bạn nên dùng bình phong hoặc đặt thêm cửa để ngăn cách, bởi trước thông với sau, từ cửa chính có thể nhìn thẳng

Hotline 24H Facebook Messenger