Bát quái hổ phù bọc nhôm vàng lớn FK1219

450,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm cỡ lớn ((tại Việt Nam)).
+ Kích thước (đường kính): 16cm.
+ Khối lượng: 214gr.
+ Ý nghĩa: Bát quái hổ phù hóa giải các loại hình sát, chống lại ám khí, trừ tà hóa sát, trấn trạch….
+ Cách sử dụng: Treo ở trước nhà, cửa sổ, văn phòng, công ty…The Gioi Phong Thuy

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger