Sáo trúc

The Gioi Phong Thuy

Câu hỏi: Trong nhà tôi có nhiều xà nhà lộ thiên ở trên đầu, vì là nhà mái tranh. Tôi đọc sách thấy rằng, người ta có thể treo cột dây ruy băng đỏ trên xà nhà. Tôi không tìm được , vậy dùng tre thường có được không? Tre rỗng ruột, vậy đầu tre có nên cắt chéo không hay cứ để như thế? Có phải chỉ treo chúng lên những thanh xà nào trực tiếp ở phía trên đầu không?

Trả lời: Tre thường dùng cũng được, nhưng bạn phải cắt sao cho giống hình cây sáo. Khi được treo lên, kích hoạt khí tốt bay lên qua phần rỗng và trấn áp năng lượng xấu từ trên xà nhà chuyển xuống. Bạn hãy nhớ cột tre bằng dây đỏ, bởi vì dây đỏ sẽ thu hút khí tốt vào miệng sáo.

27 270812DOOLThangPT031 Sáo trúc

Tags: , ,

the cold season taste thermals with regard to young adult the ladies
miranda lambert weight loss Zale’s CEO Discusses F1Q 2013 Results

either too hipster or too neckbeard
christina aguilera weight lossA fashion first to fit your lifestyle

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger