Bát quái và trường phái La Bàn

The Gioi Phong Thuy

Nếu Trường phái Phong Thủy Hình Thể đặt nền tảng trên các biểu tượng, đặc biệt là biểu tượng rồng thì đặc biệt chú trọng đến một số tính toán, sử dụng các biểu tượng của và hướng , dựa trên hướng cửa ra vào và ngày sinh. Tình trạng tốt hay xấu được diễn giải thep cách sắp xếp các quẻ Dịch trên một hình tám cạnh gọi là
 Bát quái và trường phái La Bàn8299ef0113b9703fbbd05d00eed3ee9a 53602412.dsc04092 Bát quái và trường phái La Bàn
Trường phái Phong Thủy La Bàn sử dụng Bát Quái. Biểu tượng và ý nghĩa của các cung cho phép đánh giá tình trạng phong thủy.
Định cửa
Mỗi biểu tượng và thuộc tính trên Lỗ Bang được vận dụng trong thiết kế nội thất và ngoại thất, phân bố các căn phòng cho những mục đích khác nhau, bố trí các góc thích hợp cho từng cá nhân để đạt được lợi ích tốt nhất về mặt phong thủy.
Trường phái Phong Thủy La Bàn có nhiều chi nhánh khác nhau. Mỗi chi nhánh có nhiều phương pháp khác nhau và sử dụng những phương trình khác nhau để tính toán về phong thủy. Một số tập trung vào thuật toán, một số khác tập trung vào chiều thời gian. Một số chi nhánh của Trường phái Phong Thủy La Bàn còn nhấn mạnh ảnh hưởng của các hành tinh lên thế đất.0725.16 cach tu xem phong thuy cho nha ban Bát quái và trường phái La Bàn
Lỗ Bang
Lỗ Bang, hay còn gọi là của Hồng Kông, là một la bàn rất chi tiết, chứa đựng tất cả các thông tin và biểu tượng cho biết tình trạng phong thủy tốt hay xấu. Mỗi biểu tượng có một ý nghĩa khác nhau đối với mỗi thuật sĩ phong thủy. Khi đã có kinh nghiệm, các nhà phong thủy có một Lỗ Bang được thiết kế riêng với các thông tin bí ẩn dùn riêng cho họ. Ngoài ra, người Hồng Kông đặt hướng Nam ở trên, nhưng hương Bắc vẫn là hướng Bắc của từ trường. Vì vậy người không chuyên ở phương Tây thường gặp nhiều khó khăn với loại la bàn này.

No tags for this post.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger