Giải mã giấc mơ thấy lông mày

The Gioi Phong Thuy

: Quan tâm quả mức đến góc độ giới tính

nhau-thai-cuu-15000-mg4

Ý nghĩa của lông mày đi đôi vởi hai từ “trang sức”, có liên quan đến đặc trưng giới tính của mỗi người. Thông thường, trong văn miêu tả, nét nam tính của đàn ông được gắn liền với từ “mắt to mày rậm”, nữ tính dịu dàng thì “mày lá liễu, mắt bồ câu, mặt trái xoan”. Thế nên, nếu mơ thấy lông mày, cho thấy bạn đã quan tâm quá mức đến góc độ giởi tính. Giấc mơ đấy còn dự báo rằng, trong thời gian không lâu, có thể bạn sẽ nào đó.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger