Giấc mã giấc mơ thấy cây gậy

The Gioi Phong Thuy

: Cần người khác giúp đỡ.

Hình ảnh cho thấy người nằm mơ cần sự giúp đỡ của người khác, hoặc mong muốn được giúp đỡ người khác.

5451342

này cho thấy có người không tôn trọng bạn.
Cây gậy còn tượng trưng cho nhân tố tiêu cực gây ảnh hưởng đến thần của một cá nhân, ví dụ như cồn, nicotine, chất độc, dược vật hay hành vi cưỡng bức của người khác.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger