Có thễ bị bạn bè phản bội khi mơ thấy bò cạp

The Gioi Phong Thuy

là lời cảnh báo nguy hiểm, có thể sẽ , đặc biệt khỉ bạn mơ thấy mình giết chết con bò cạp đấy

scorpio

Bò cạp là loại động vật thân đốt không xương sống, đẻ trứng, có nọc độc để đề phòng kẻ thù và bắt côn trùng, bò cạp sau khỉ bào chế có thể dùng làm thuốc.
Mơ thấy bò cạp là lời cảnh báo nguy hiểm, có thể sẽ bị bạn bè phản bội, đặc biệt khỉ bạn mơ thấy mình giết chết con bò cạp đấy. Nhưng nếu bạn mơ thấy mình bị bò cạp đốt, dự báo sau cùng bạn cũng sẽ chiến thắng đối phương.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger