Biểu thị niềm vui khi mơ thấy sóng

The Gioi Phong Thuy

Hình ảnh thường gắn liền vởi niềm vui

3

gợn nhấp nhô là một giấc mơ lành, cho thấy trong thời gian này người nằm mơ có tâm trạng vui vẻ, tiền đồ rộng mở, tâm tình thông thoáng, vạn sự như ý. Mơ là một giấc mơ xấu, cho thấy người nằm mơ đang ở vào trạng thái mâu thuẫn nội tâm.
Nhịp sóng vỗ là tiếng nói của biển cả. Hy vọng cuộc sống của bạn luôn xuất hiện những con sóng vui tươi, chứ không gầm rú thét gào.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger