This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Hình Ảnh Khách Hàng

Chị Nga – khách hàng mua Quả Cầu Hắc Ngà FQC209-870 và QC209-742

Cảm ơn Chị Nga đã mua Quả cầu đá Hắc Ngà (thach anh đen) tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn

Chị Lan Anh – khách hàng mua tượng Long Phụng FH320G và Tượng Tỳ Hưu Chiêu Tài FH116G

Cảm ơn Chị Lan Anh đã mua Tượng Long Phụng và Tượng Tỳ Hưu Chiêu Tài tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu

Anh Quốc Cường – khách hàng mua tượng Thiềm Thừ Cõng Bắp Cải FE055

Cảm ơn Anh Quốc Cường đã mua tượng tượng Thiềm Thừ Cõng Bắp Cải tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn

Chú Tâm – khách hàng mua tượng Tỳ Hưu Đá Hắc Ngà FHM012

Cảm ơn Chú Tâm đã mua tượng Tỳ Hưu Đá Hắc Ngà (thạch anh đen) tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) Chất liệu và hoàn

Anh Minh – khách hàng mua tượng Rồng Cẩm Thạch lớn FN076

Cảm ơn Anh Minh đã mua tượng Rồng Cẩm Thạch lớn tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn thiện: đá cẩm

Chị Thu Nga – khách hàng mua Tượng Hoa Mẫu Đơn FH226G, Hồ lô đồng FD109 và trứng ngũ hành FHM111

Cảm ơn Chị Thu Nga đã mua Tượng Hoa Mẫu Đơn, Hồ lô đồng và trứng ngũ hành tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) +

Chú Thiện – khách hàng mua mặt trang sức Phật Di Lạc đá Thanh Kim LAPIS FS5145

Cảm ơn Chú Thiện đã mua mặt trang sức Phật Di Lạc đá Thanh Kim LAPIS tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu

Chị Minh Ngọc – khách hàng mua Tượng Rồng Cẩm Thạch FN075

Cảm ơn Chị Minh Ngọc đã mua Tượng Rồng Cẩm Thạch tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng đá

Chị Thanh – Khách hàng mua tượng voi đá ngọc trắng FHM052

Cảm ơn Chị Thanh đã mua Tượng voi đá ngọc trắng tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn thiện: Voi đá

Chị Hà – khách hàng mua Tượng Bắp Cải Phát Tài FH175G

Cảm ơn Chị Hà đã mua Tượng Bắp Cải Phát Tài tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn thiện: Bắp cải

Chị Phương Trang – khách hàng mua Chuỗi Thạch Anh Tóc Đen FS5108-1413 và Chuỗi Thạch Anh Tím FS5100-2822

Cảm ơn Chị Phương Trang đã mua mua Chuỗi Thạch Anh Tóc Đen FS5108-1413 và Chuỗi Thạch Anh Tím FS5100-2822 tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận –

Cô Minh Phượng – khách hàng mua mặt trang sức Phật Bà Myanmar FS838

Cảm ơn Cô Minh Phượng đã mua mua mặt trang sức Phật Bà Myanmar tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn

Chị Ánh Tuyết -khách hàng mua Tượng Dê Mạ Vàng FH071G , Thiềm Thừ Lam Ngọc FHM029 và Cây Tài Lộc Thạch Anh Hồng FCA214

Cảm ơn Chị Anh Tuyết đã mua Tượng Dê Mạ Vàng, Thiềm Thừ Lam Ngọc và Cây Tài Lộc Thạch Anh Hồng tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú

Chị Thanh Thảo – khách hàng mua Tượng Tỳ Hưu đá Lam Ngọc FHM020

Cảm ơn Chị Thanh Thảo đã mua mua Tượng Tỳ Hưu đá Lam Ngọc tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn

Chị Quỳnh Giao – khách hàng mua Tháp văn xương đá Hoàng Long FM139

Cảm ơn Chị Quỳnh Giao đã mua mua Tháp văn xương đá Hoàng Long tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn

Anh Thành – khách hàng mua mặt đeo Cú Mèo Thạch Anh Hồng FS5018-6

Cảm ơn Anh Thành đã mua mua mặt đeo Cú Mèo Thạch Anh Hồng tại cửa hàng Thế Giới Phong Thủy (20A Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Q. Phú Nhuận – 08.6688.1111) + Chất liệu và hoàn

Hotline 24H Facebook Messenger