Xây ba bậc tam cấp trước nhà sẽ sinh bệnh, đúng hay sai ?

The Gioi Phong Thuy

Quan niệm này cũng phổ biến trong cách tính trong nhà. Tuy nhiên, dưới góc nhìn về và nhân trắc học quan niệm này chưa hợp lý.

Khi xây nhà, nhiều người có tâm lý sợ làm bậc tam cấp vì cho rằng theo phong thủy , bậc cuối sẽ rơi vào chữ “bệnh” trong quan niệm về “sinh, lão, bệnh tử”.

Bạn đọc Trần Ngọc Hạnh (Nghệ An) hỏi về phong thủy nhà ở: Nhà tôi làm ba bậc tam cấp lên xuống trước sảnh nhà. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu tính theo quan niệm “sinh, lão, bệnh, tử” thì bậc thứ ba ứng với chữ bệnh, vì thế có thể không tốt cho gia chủ. Xin hỏi, điều này có đúng không, vì sao?

phongthuynhaoconenxaytamcapbabactruocnha-1436784798

Hình minh họa

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, hiện nay khi xây nhà, nhiều người có tâm lý sợ làm bậc tam cấp vì lo ba bậc sẽ bị rơi vào chữ “bệnh” trong quan niệm về “sinh, lão, bệnh tử”.

Quan niệm này cũng phổ biến trong cách tính số bậc cầu thang trong nhà. Tuy nhiên, dưới góc nhìn về phong thủy và nhân trắc học quan niệm này chưa hợp lý.

Bậc tam cấp là một chi tiết rất phổ biến trong nhà truyền thống cũng như các công trình tâm linh như đình, đền, chùa. Nó cũng hoàn toàn phù hợp với nhà ở hiện đại. Quan niệm đúng phải là “sinh, bệnh, lão, tử”. Theo đó, bậc cuối cùng sẽ rơi vào chữ “lão”. Tương tự, số bậc cầu thang chỉ cần rơi vào số lẻ là đạt yêu cầu.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger