Nhà đối diện bùng binh tốt hay xấu phụ thuộc vào tốc độ của xe cộ lưu thông

The Gioi Phong Thuy

Nếu dòng lưu thông tự nhiên về hướng nhà bạn và không có vẻ thù nghịch, thì sẽ mang năng lượng tốt vào nhà và đem lại .

Khi nhà bạn đối diện với một giao lộ vòng tròn, như một bùng binh, thì ảnh hưởng của năng lượng vòng tròn đối với nhà bạn sẽ tùy thuộc vào của xe cộ lưu thông.

bung-binh-1362415319

Và con đường có mang dòng đến nhà bạn hay không?

Nếu dòng xe cộ lưu thông tự nhiên về hướng nhà bạn và không có vẻ thù nghịch, thì bùng binh sẽ mang năng lượng tốt vào nhà và đem lại may mắn.

Ngược lại, nếu dòng xe cộ lưu thông quá nhanh và chạy xa dần khỏi ngôi nhà của bạn, nó sẽ cuốn theo vận may của ngôi nhà.

Một cách khác để phân tích ảnh hưởng của ngôi nhà đối diện bùng binh là dựa vào tương quan Ngũ Hành.

Giao lộ vòng tròn thuộc hành Kim và đối với nhà có vị trí ở hướng Bắc (đối diện hướng Nam) thì năng lượng Kim của bùng binh sẽ mang lại may mắn.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger