Bố trí ghế sofa và tivi trong phòng khách hài hòa để Thần tài siêng gõ cửa

The Gioi Phong Thuy

Nhà ở theo phong thủy: Cửa thuộc trạng thái động, TV nên bài trí cùng bên thuộc trạng thái
động, còn kê ở bên thuộc trạng thái tĩnh.

Thứ nhất là nguyên tắc động – tĩnh: TV thuộc trạng thái động, nên bài trí bên phía cửa cũng thuộc trạng thái động, còn ghế sofa thuộc trạng thái tĩnh nên bài trí ở vị trí đối diện với TV trong căn phòng.

phongkhanh
Nhà ở theo phong thủy: Cửa thuộc trạng thái động, TV nên bài trí cùng bên thuộc trạng thái
động, còn ghế sofa kê ở bên thuộc trạng thái tĩnh.

Thứ hai là nguyên tắc Đông – Tây: Đông và Tây ở đây tức là chỉ Đông sinh niên và Tây sinh niên, những người thuộc Đông sinh niên thích hợp với phương vị tọa Đông hướng Tây, có nghĩa là ghế sofa sẽ kê sát vách tường phía Đông của phòng khách, còn TV sẽ kê ở vị trí đối diện; những người thuộc Tây sinh niên thì ngược lại, thích hợp với phương vị tọa Tây hướng Đông nên ghế sôfa sẽ kê sát vách tường phía Tây của phòng khách, còn TV thì kê ở vị trí đối diện.

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger