Hướng Thiên y tốt cho chủ trạch Khôn

The Gioi Phong Thuy

“Thiên y” tức sao Cự môn vì đồng thuộc thổ tinh là du niên rất tốt làm hưng vượng điền sản đất vườn, lục súc. Nó có tính cách như một lương y, một cứu tinh năng giải trừ tai họa, năng gia hàng phúc đức.

16nghile10h

Ở Tây tứ trạch sẽ hợp với nhà vì Thổ sinh nhà Kim, bằng ở Đông tứ trạch không hợp với nhà vì nhà Mộc khắc nhà Thổ. Thiên y lâm Cấn Khôn là tỷ hòa đăng diện tốt nhiều hơn Kiền, Đoài, Ly là tương sinh đắc vị. Còn lâm Chấn, Tốn, Khảm là tương khắc thất vị tốt.

Thiên y là thọ tinh (sống lâu) mà cũng là cứu tinh, ứng vợ chồng hoàn hảo sinh 3 con, giàu có muôn chung, người nhà ít, khi đau yếu không ai mang tật nguyền, người và lục súc đều bình yên và thêm đông. Trong những chỗ trọng yếu, sự xây dựng hay tu bổ mà gặp Thiên y (hay Cự môn) thì đến 50 hay 100 ngày sẽ có việc vui mang tài lộc, bởi loại Thổ tinh thuộc số 5, số 10 thập bội thành 50, 100 ngày.

chuyen_doi_vi_tri_cua_chinh4

Bếp lò đặt vào hướng này sẽ ứng bệnh tật lâu dứt, thân thể ốm yếu, nằm hoài thuốc thang không chuyển.

Trái lại miệng bếp lò đặt xoay hướng này sẽ được giải bệnh trừ tai họa. Muốn cầu tài cũng tốt vì sao Cự môn thuộc Thổ ứng vào năm tháng Thân, Tý, Thìn.

Nên đặt các loại thực phẩm dự trữ trong gia đình vào hướng này rất tốt.

Theo dogoxuanhuong

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger