Ngụ ý của tranh

The Gioi Phong Thuy

Hỏi
Trong phòng khách nhà tôi có treo một bức quốc họa quả nho, bên trên còn có hoa mẫu đơn, bức này có ngụ ý gì?
Đáp
Nho là “碎” có âm đọc là “toái”, hoa mẫu đơn là loài hoa phú quý trong muôn hoa, ngụ ý của cả bức tranh này là “Tuế tuế phú quý”, vì “碎” (toái) và “岁” (tuế) gần âm với nhau.
Quả nho có rất nhiều hạt, có ngụ ý là đông con, tranh kết hợp nho và hoa mẫu đơn có ngụ ý là giàu có, đông con.

qua nho Ngụ ý của tranh

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Combines Old World Craft
rob kardashian weight loss I do not think my boyfriend likes my fashion sense

enhance the overall web and mobile experience
rob kardashian weight lossOnline Video and Your Success Story

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger