Huyệt “hoa giả” là gì ?

The Gioi Phong Thuy

Huyệt “hoa giả” là , không phải huyệt thật (chân long tụ khí), chỉ huyệt rỗng, không có sinh khí. Nó còn gọi là huyệt “hư” (không), “hoa” (lừa), “giả”, “ngụy”.

2503-huyethoagia

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Hoa huyệt phần lớn ở trước án sơn, do chân của án sơn tạo ra có hình như chiếc chiếu, trong đó có nhiều huyệt giả. Núi triều sơn nhọn tròn khiến người xem tưởng là chân huyệt mà không hiểu chân huyệt ẩn ở viên cục.

Huyệt giả vẫn có , . Ngoại Long Hổ ở ngoài, nội Long Hổ tạo thành huyệt giả. Giả huyệt thường ở sau chân huyệt. Long Hổ tuy có hình nhưng thủy không bao, từ huyệt nhìn Long Hổ thấy quay đầu. Đứng sau huyệt, nhìn hình Long Hổ ác, có thế bỏ đi.

rất dễ đánh lừa người xem. Đây là điều tối kỵ đối với các nhà phong thủy. Phương pháp phân biệt như sau: Trước tiên xem , sinh núi, mới là chỗ kết huyệt, giả huyệt phần lớn xa . Cụ thể:

– Huyệt nếu không có long mạch thượng kinh (núi sản sinh ra long mạch ở sau mộ) thì khẳng định là giả.

– Xét tả hữu triều nghênh. Huyệt hoa giả, tuy có tả hữu triều nghênh như có tình song thật ra vô tình. Hình cung kính nhưng lưng quay lại, triều sơn tuy có đỉnh nhọn tròn nhưng chân núi hình ác. Long Hổ tuy ở 2 bên song không phục thuận, chân núi Long Hổ có thế bay đi.

– Huyệt hoa giả, chính long ít, chi long nhiều. Vì vậy, long nhánh nhỏ, phần lớn không dùng, cho dù có huyệt, phúc trạch bạc vì lực long yếu.

Theo: Bí ẩn thời vận

The Gioi Phong Thuy

Hotline 24H Facebook Messenger